نمونه سوال های درس پول ارز بانکداری

قلبلبخندنمونه سوالات فصل اول

١- پول را از دیدگاه هیکس مارشال و ساموئلسون تعریف کنید؟

٢- مواردی که از وظایف پول که در حیطه اقتصاد خرد میباشد رانام برده و به اختصارشرح دهید؟

٣- نظام پایاپای مستقیم راشرح دهید؟

۴- از اشکالات نظام پایاپای مستقیم direct barterکثرت قیمت و عدم امکان معاملات نسیه است به طور خلاصه آن را شرح دهید؟

5- پول فلزی چگونه در جامعه راه اندازی شد شرح دهید؟

6- نظام پولی دو فلزی با رابطه مشخص قانونی را به طور خلاصه شرح دهید؟

7- اشکال نظام پایه تک فلزی پایه طلا چه بود شرح دهید ؟

8- قانون گرشام رو شرح دهید؟

9- پول بی پشتوانه را تعریف کنید؟

10- مزیت های پول حکمی نسبت به پول فلزی را شرح دهید؟

11- دلایل رواج پول کاغذی از دیدگاه پل ساموئلسون را بیان کنید؟

12- تفاوت پول حکمی با پول تحریری را بیان کنید؟

13- پول الکترونیکی را از دیدگاه جامعه اروپا بیان کنید؟

14- به چه صورت سیستم پایه نقره در ایران بر قرار گردید؟

15- پول چاو چگونه در ایران وارد شد وبه چه دلایلی از دور خارج گردید؟

16- بیچک را تعریف کنید؟

 

نمونه سوالات فصل دوم

1- چرا تمدن چین در دوره بانکداری قدیم مورد توجه بوده است؟

2- چه تمدنی در دوره قدیم بانکداری از دیگر تمدن ها پیشرفته تر بوده است؟

3- به چه دلایلی پرداخت کنند پول به عنوان (وام دهنده)از فرد دریافت کننده پول بهره دریافت میکند؟

4- نظریه ترجیح زمان و نظریه رجحان نقدینگی را توضیح دهید؟

5- هشت مورد از فعالیت های بانک ها را فقط نام ببرید؟

6- تجهیز منابع مالی بانک های تجاری را نام برده و مزیت  معایب هر کدام را شرح دهید؟

7- فرق بین اعطای اضافه برداشت و اعطای اعتبار با تضمین را شرح دهید؟

8- خدمات نمایندگی در عملیات فرعی بانک های تجاری را توضیح دهید؟

9- با توجه به رابطه p=R-(C+O+T در چه شرایطی میتوان سود سهامداران را افزایش داد؟

10- اصل امنیت را در بانکداری شرح دهید؟

11- اصول اساسی را در بانکداری نام برده و بیان نمایید که کدام یک از اهمیت بیشتری برخوردار است؟

12- چگونه یک بانک تجاری میتواند منابع مالی خود را افزایش دهند؟

13- فرق بین موسسه مالی و یک دلال مالی را بیان نمایید؟

14- بازار پول و بازار سرمایه چه تفاوتی با هم دارند؟

15- عوامل مهم در مقایسه بانک های تجاری را فقط نام ببرید؟

16- چک و برات و سفته هر کدام را تعریف کنید؟

17- تفاوت پول اعتباری و اسناد تجاری را بیان کنید؟

18- تفاوت سهام با اوراق قرضه را شرح دهید؟

19- آیا برات با سفته تفاوت دارد آن را شرح دهید؟

20- یکی از وظایف بانک مرکزی وام دهنده نهایی است آن را توضیح دهید؟

21- مهم ترین وظیفه بانک مرکزی در حال حاضر چیست؟شرح دهید

22- وظایف بانک مرکزی را فقط نام ببرید؟

23- نحوه تاسیس اولین بانک ایران را به اختصار توضیح دهید؟

24- بانک رهنی و بانک پهلوی قشون با چه منابعی تاسیس گردیدند؟

25- دوره اول بانکداری ایران را به اختصار توضیح دهید؟

26- آیا موسسه رهنی و بانک رهنی در دوره اول بانکداری ایران با یکدیگر تفاوت داشتند؟

27- دولت ایران بادادن چه امتیازاتی حق نشر اسکناس را از بانک شاهنشاهی پس گرفت؟

28- چرا بانک ملی در حال حاضراز بانک های قوی در زمینه دارایی میباشد؟(با توجه به دوره دوم بانکداری در ایران توضیح دهید)

29- ویژگی های هر دوره از بانکداری در ایران را در چند جمله بیان کنید؟

30- دلایل راه اندازی بانک توسعه صادرات را بیان کنید؟

31- موارد زیر را در یک کلمه پاسخ دهید؟

الف)اولین بانک خصوصی پس از انقلاب اسلامی در ایران

ب)اولین بانک الکترونیکی ایران

ج)اولین بانک خصوصی ایران

32- عقود مضاربه جعاله و سلف را تعریف کنید؟

33- فرق عقود مساقات و مزارعه را بیان کنید .

34- دو مورد از نابسامانی ها در عملکرد قانون و عملیات بانکداری بدون ربا را توضیح دهید؟

 

نمونه سوالات فصل سوم

1- تواقنامه جوینت فلوت بین چه کشورهایی بسته شد و تفاوت آن با توافقنامه برتون وودز چه بود؟

2- رابطه ریاضی مبادله دیوید ریکاردو و جان استوارت میل و فیشر را بنویسید .

3- اشکالات نظریه مقداری پول را بیان کنید .

4- با چه فروضی رابطه مقداری پول قابل استفاده خواهد بود .

5- انگیزه سفته بازی و معاملاتی پول کینز را بطور خلاصه بیان کنید .

6- در نظریه پولی فریدمن چه مواردی قابل اثرگذاری هستند؟ توضیح دهید .

7- نظریه تقاضای پول فریدمن را بطور خلاصه شرح دهید .

8- چه مواردی بر سرعت گردش پول اثر گذار هستند ؟

 

نمونه سوالات فصل چهارم

1- مفاهیم زیر را تعریف کنید :

     الف- حجم پول در گردش         ب-نقدینگی         ج-پایه پولی           د-ضریب فزاینده پولی

2- در صورتیکه مبلغ سپرده اولیه 000/000/30 ریال بوده و نرخ ذخیره قانونی 15% باشد، میزان خلق پول را توسط بانک تجاری بدست آورید .

3- پول و شبه پول چیست ؟

4- چه مواردی در اجزای M1 قرار دارند ؟

5- چه خاصیتهایی باعث جدایی M1 از دیگر دارایی ها می شود ؟

 

6-  با توجه به ترازنامه زیر در پایان سال مفروض:

ترازنامه بانکهای تجاری

طلا و ارز

صندوق

ذخایر قانونی برای سپرده های دیداری

ذخایرقانونی برای سپرده های غیردیداری

سپرده دیداری نزد بانک مرکزی

وام و اعتبار به بخش خصوصی

وام و اعتبار بخش دولتی

طلب از خارج

سایر

5250

500

9000

11250

750

43250

15000

10000

5000

سپرده های دیداری

حساب پس انداز قرض الحسنه

حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت

حساب سپرده سرمایه گذاری بلندمدت

سپرده های مؤسسات دولتی

سرمایه

بدهی به بانک مرکزی

بدهی به خارج

سایر

30000

10000

15000

20000

10000

5000

7500

2000

500

 

100000

 

100000

 

 

با فرض اینکه مردم ترجیح دهند که در معاملات با وجوه نقد در دست خود از 30% حجم پول استفاده نمایند موارد زیر را بدست آورید :

1- C

2- M1

3- شبه پول

4-M2

5-R

6- r

7-RT

8-′r

9-E

10-e

11-t

12-m1

13-m2

14-ذخایر آزاد بانک‌ها

15-H

 

 

نمونه سوالات فصل پنجم

1- سیاست پولی انبساطی را تعریف کرده و بیان نمائید این سیاست در چه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد؟

2- اهداف سیاستهای پولی از جنبه اهداف جاری و بنیادی را بیان کنید .

3- از نظر موریسن اهداف اقتصادی را تشریح نمائید .

4- در صورتیکه در اقتصاد رکود و بیکاری وجود داشته باشد با ابزار نرخ تنزیل مجدد چگونه می توان آنرا رفع نمود ؟ بیان تمام مراحل اجرای سیاست ضروری است .

5- در صورتیکه در اقتصاد تورم وجود داشته باشد با ابزار عملیات بازار باز چگونه می توان آنرا رفع نمود ؟بیان‏تمام مراحل اجرای سیاست ضروری است .

6- در صورتیکه در اقتصاد رکود و بیکاری وجود داشته باشد با ابزار نرخ ذخیره قانونی چگونه می توان آنرا رفع نمود ؟ بیان تمام مراحل اجرای سیاست ضروری است .

7- اثرات عملیات بازار باز را نام ببرید .

8- با ابزار عملیات بازار باز در چه زمانی سیاست انبساطی و در چه زمانی سیاست انقباضی اجرا می گردد ؟

منبع وبلاگ استاد علی بگلی بزرگوار

 

پی نوشت

سلام لبخند

 خدمت همه همکلاسی های عزیز امان از دست شلوغی های من در کلاس پول ارز بودجه و... یول

بالاخره این ترم هم تمام شد وچند ماه از عمر مون گذشت ترم سختی رو گذروندیم و امتحان های سختی رو در پیش داریم اما جا داره تشکر کنیم از اساتید که به فکر دانشجو هاشون هستن و دانشجو رو درک میکنند همه در جریان هستند که در کلاس ما چقدر چند دستگی وجود داره و... اما میخوام از شخصیت والا مقام یک استاد که واقعا در شان جایگاه استاد بودن هستن ازشون تشکر کنم ایشون استاد محمد علی بگلی هستند طول ترم شاید من خیلی اذیتشون کردم و شیطونی کردم توی کلاس داد بیداد یک هو با یکی دیگه از بچه ها میدان رو گرم میکردیم یادمه روز اول استاد گفتن که تو چرا اینقدر ناامیدی همش ایه یاس میخونی گفتم سخته دیگهناراحت

الانم که رسیدیم اخر ترم میگم خدایی راحته ها از خود راضی

درسته نظام اموزشی ما با مشکلات زیادی روبه رو اما ما باید قدر استاد هایی که به فکر دانشجو هاشون هستند رو بدونیم توی همین ترم یکی از استاد ها متاسفانه با کلاس ما لج کردند و حدود چند ملیون هزینه انداختن روی خانواده های بچه ها  که ترجمه بیارند ما هم فقط زبان تخصصی یک رو پاس کردیم مجبور شدیم که همه ترجمه ها رو ببریم بیرون و داخل شهر مترجم هایی که توی بازار هستن بخدا درست نیست اینکارا ولی دیگه دیگه حتی کار من به حراست هم کشیده شد و سفارت خانه دانشگاه اقای وحیدبهروز که این همه باباش آبرو داره توی شهر احضار شد که رفتیم براشون توضیح هم دادم و باز هم حرف حق من به کرسی نشست در ضمن از همه بچه ها هم معذرت میخوام احیانا کسی رو ناراحت کردم یا تیکه ای انداختم که به کسی برخورده بازم معذرت قلب

بگذریم این پی نوشت جهت تشکر بود که کمی هم بادرد دل من همراه شد ولی بخدا بازم دست استاد درد نکنه اینشالله که هر چی از خدا میخوان خدا بهشان بده اینو هم بگم جهت پاچه خواری این پی نوشت رو نذاشتم که بگی استاد بهم نمره بده نه رک راست میگم هر چی حقم همون رو بده اینشالله که همه بشینید بخونید و موفق باشید اینم یک دنیا محبت و یک دنیا ارزو و یک دنیا عزت برای استاد عزیز

محمد علی بگلی

 

 

/ 26 نظر / 40 بازدید
نمایش نظرات قبلی
زهرا_ض

سلام خوبی شما؟ الان مثلا بیوگرافی این به چه درد من میخوره!

سهیلا

سلام عیدتون مبارک[گل] مدتی بود که نت نیومده بودم .... چقد این مدت فعال بودید. در رابطه با این پستون هم نظری ندارم , تخصصیه. راستی قالبتون هم قشنگه[مغرور] شادباشید.

فائزه خراسانی

سلام با اینکه اسم وبلاگ من تو این همه اسم گم میشه[ناراحت]اما بازم خوشحال میسم جز اونا باشم با اسم بصیرت گمشده لینک کنم دیگه؟

.حمید برزمینی

موفق باشید . وبلگ خوبی دارید از اینکه از طریق سازمان دانش آموزی با دانش آموزان به سفر عمره عمره اعزام شدید خوشحالم.

بهمن

سلام افرین پسر درس خون بالاخره دو تا مطلب به درد به خور برای همکلاسیهات گذاشتی

بنیان مرصوص

سلام مرســــــــــــــــــی ما هم با آفرينش همه تسبيح خداوند دل است به روز هستیم موفق باشید [گل][گل]

ف.م

سلام حضرت دلبر سلام قرص قمر ... زمین که صفا ندارد از آسمان چه خبر؟

سلمان88

سلام مرسی از اینکه به یاد منم هستی.آره بد انتخاب واحد کردم روزی 2 تا امتحان دارم.اصلا نمی دونم باید چه جوری بخونم.امیدوارم تو هم در امتحاناتت موفق باشی.

سجاد

سلام هم دانشگاهی من این ترم تموم کردم شما چطور تارنگار قشنگی داری خواستی به سمفونی دلداده با صدای دل هم سری بزن خوشحال می شوم منت بگذارید و به ماهم سربزنید.