وحیدبهروز ابدیت شد

گفتم وحید به دیدار  خودت هم برو

هوراهوراهوراهوراهوراهورا

/ 4 نظر / 25 بازدید
198

تنها حرف درستی که توی این وبلاگ زده باشی همینه حاج آقا[خنده] مخصوصا با توجه به اون آمار تکراری انتخابات[اوه][تعجب]

محدثه

چه طوری ذوقی؟؟ تو تل منو از کجا آورده بودی؟؟؟؟؟؟؟؟؟