11به نام خدایی که وحیدبهروز را افرید

اندر احوالات وحید بهروز به قول خودش همان آقای معروف دنیای مجازی- قسمت دوم
بنام خدایی که با آفریدن وحید بهروز حال مخلوقاتش را گرفت...

 

 

 

در قسمت قبل به یاد دارید که شمارا به جنگل های گلستان بردیم...؟

 

شما را با موجودی عجیب که شباهت هایی نیز به انسان داشت(همان سر بدون مغز و دست وپای ۵ انگشته...)

گفتیم که وی در زمان کودکی در مسیر  مدرسه تا منزل از ترس حیوانات وحشی جنگل

خود را به خوردن کاهوی نشسته مشغول کردندی و دچار بیش فعالی شدندی...!

به هم دارید که اورا ذوقی نامیدیم به خاطر همان ذوق های بی موردش؟؟

 

دیدید که جنبه نیز نداشتندی و مارا تهدید به شکایت کردندی؟؟

جالب اینجاست نمیدانیم با آن مطلبه بس هنرمندانه خواست کسی را گول بزند....

(احتمالا خواسته است خواستگاری بروندی و گفتندی که چقدر مشهور بودندی...!!)

 

پس از علاج خویش را در  التماس بی وفقه از خبرنگاران برای آمدن به وبلاگش دید...

 

                         

                       آقای ذوقی در حال دعا برای آمدن قشر شریف خبرنگار به وبش..

 

                      

                لحظه های غریب ذوقی بعداز ضدحال از جانب خبرنگاران...

 

بنده ی خدا فقط خبرنگاران حالش را نمیگیرند!

 

ننه وبابایش هم بس ذوقش را کور کردندی....

 

 

آری  همان زمان که ترم ۳ را قبول شدندی...

 

طفلک میخواستندی بروندی تهران بقچه(بقچه اینجوریه یا بغچه؟؟) بستندی و....

مامی و  ددی زیر گوشش زدندی که کوچولو بودندی بشین سرجات ..

 

 

 

                                

 

                فرد مذکور بعد از آن حادثه نمیدانسته چه عکس العملی نشان دهندی!!!!!

 

 

 

چندی گذشتندی بازم به او اجازه ندادندی.....................

گویند پس از آن(یعنی خبرگزاری خودم گفتندی) تصمیم گرفتنندی  از آجر ۳ سانت خودکشی کنندی..

وبه طور معجزه آسایی نجات یافتندی....

 

الله اکبر....!!

البته ایشان دست به دزدیش نقد بودندی

و متن خبر اینجانب را دزدیدندی و با نام خود در بعضی وب ها منتشر کردندی

 که  ما میفرماییم خجالت نیز خوب چیزی بودندی....

 

  تا اینکه رسید به ماه رمضان  به من التماس کردندی  که :

 

ای بانوی متفکر!!!  زان جا که آمار وبلاگت حسود کور کن بودندی

از آنها بخواه ناممان را به ماه عسل پیامک کردندی تا که دیده شویمان...

 

ما نیز دلمان سوختندی...

 

چه کنیم تلیفیزیون تا تو نبودندی؟؟؟؟

 

اگر آنکه گفتی کامران خان مظفر زرگنه( نجف زاده)  سرکارت گذاشتندی بابت مصاحبه

 

البته دقیق به یاد ندارم که او بود  یا ممد بوغی(محمد دلاوری)  و نیز ماه عسل

دلمان برایت میسوزد که تو چه بدبخت بودندی!!!!

گیریم که فیس تو فیس احسان  علی خانی نیز نشستندی... حرفت برای گفتن؟؟

 

اینکه عاشق شهرت بودندی؟ یا کمبود عاطفه داشتندی؟؟؟ یا فررررره  فره ذوقی بودندی؟

 

از من به تو نصیحت! با این کار فقط به تو......!!!

 

خدارا شکر کن که جواب التماست را دادیم و نوشتیم...!!

 

 

 

البته دوستان عزیز ممکنه این پست بعدا دست کاری بشه

الان اصلا فرصت نداشتن مثه اوندفعه بامزه بنویسم ایشالله بعدا...

 

/ 0 نظر / 2 بازدید