جدیدترین نتایج انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه ای از نهایی شدن انتخاب نمایندگان نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در65 حوزه انتخابیه خبر داد.


به گزارش واحد مرکزی خبر، در این اطلاعیه آمده است: اسامی منتخبان نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در 65 حوزه که موفق به کسب اکثریت حداقل یک چهارم آرای صحیح در حوزه انتخابیه شده اند به شرح زیر است:
1-در حوزه انتخابیه سنقر؛ آقای محمد ابراهیم محبی با کسب 18 هزار و 788 رأی از مجموع 49 هزار و 275 آرای صحیح مأخوذه.
2- در حوزه انتخابیه اردکان آقای محمدرضا تابش با کسب 25 هزار و 945 رای از مجموع 39 هزار و 830 آرای صحیح مأخوذه.
3- در حوزه انتخابیه بناب آقای محمد باقری با کسب 33 هزار و 912 رأی از مجموع 75 هزار و 762 آرای صحیح مأخوذه.
4- در حوزه انتخابیه سمنان و مهدی شهر آقای علیرضا خسروی با کسب 31 هزار و 615 رأی از مجموع 84 هزار و 837 آرای صحیح مأخوذه.
5- در حوزه انتخابیه دامغان، آقای عبدالرحمن رستمیان با کسب 16 هزار و 974 رأی از مجموع 48 هزار و 674 آرای صحیح مأخوذه.
6- در حوزه انتخابیه خمین آقای محمد ابراهیم رضایی با کسب 27 هزار و 227 رأی از مجموع 54 هزار و 630 آرای صحیح مأخوذه.
7- در حوزه انتخابیه آستانه اشرفیه آقای محمدحسین قربانی با کسب 22 هزار و 76 رأی از مجموع 62 هزار و 21 آرای صحیح مأخوذه.
8-در حوزه انتخابیه میانه آقای محمدعلی مددی با 44 هزار و 855 رأی و سید بهلول حسینی با 25 هزار و 848 رأی از مجموع 88 هزار رأی صحیح مأخوذه به مجلس راه یافتند.
9- در حوزه انتخابیه اسدآباد آقای بهروز نعمتی با 26 هزار و 129 رأی از مجموع 53 هزار و 970 رأی صحیح مأخوذه به مجلس راه یافت.
10 - در حوزه انتخابیه مهاباد آقای عثمان احمدی با 48 هزار و 128 رأی از مجموع 86 هزار و 965 رأی صحیح مأخوذه موفق به راهیابی به مجلس شد.
11- در حوزه انتخابیه قائنات آقای جواد هروی با 31 هزار و 717 رأی از مجموع 83 هزار و 770 رای صحیح مأخوذه به عنوان نماینده این حوزه انتخاب شد.
12-در حوزه انتخابیه مبارکه آقای علی ایرانپور با 17 هزار و 843 رأی از مجموع 64 هزار و 246 رای صحیح مأخوذه به مجلس راه یافت.
13-در حوزه انتخابیه شهرکرد آقای سید سعید زمانیان دهکردی با 62 هزار و 765 رأی از مجموع 153 هزار و 514 رای صحیح مأخوذه راهی مجلس شد.
14-در حوزه انتخابیه قم آقای علی اردشیر لاریجانی با 270 هزار و 382 رأی و آقای رضا آشتیانی عراقی با 164 هزار و 219 رأی و آقای احمد امیرآبادی فراهانی با 147 هزار و 765 رأی از مجموع 414 هزار و 865 رای صحیح مأخوذه به مجلس راه یافتند.
15-در حوزه انتخابیه بوکان آقای محمد قسیم عثمانی با 68 هزار و 191 رأی از مجموع 97 هزار و 791 رای صحیح مأخوذه به مجلس راه یافت.
16-در حوزه انتخابیه کلیبر بخش هوراند و خداآفرین آقای ارسلان فتحی پور با 29 هزار و 879 رأی از مجموع 63 هزار و 41 رای صحیح مأخوذه وارد مجلس شد.
17-در حوزه انتخابیه گرمی، میرقسمت موسوی اصل با کسب 18 هزار و 4 رای از مجموع 49 هزار و 834 رای صحیح مأخوذه به مجلس راه یافت.
18-در حوزه انتخابیه صومعه سرا ، حمید رضا خصوصی ثانی با کسب 39 هزار و صد و 35 رای از مجموع 86 هزار و 396 رای صحیح ماخوذه وارد مجلس شد.
19-در حوزه انتخابیه تفت و میبد سید جلال یحیی زاده فیروزآباد با کسب 25 هزار و 382 رای از مجموع 58 هزار و 102 رای صحیح ماخوذه به مجلس راه یافت.
20-در حوزه انتخابیه رودبار عطاءالله حکیمی با کسب 27 هزار و 728 رای از مجموع 64 هزار و 17 رای صحیح ماخوذه
21- در حوزه انتخابیه فردوس ، طبس ، بشرویه و سرایان محمدعلی عبدالله زاده با کسب آرا 43 هزار و 198 رای از مجموع 90 هزار و 808 رای صحیح مأخوذه وارد مجلس شدند.
22- در حوزه انتخابیه اقلید آقای الیاس طاهری با کسب 21 هزار و 875 رای از مجموع 52 هزار و 701 رای صحیح ماخوذه
23- در حوزه انتخابیه آستارا آقای صفر نعیمی رَز با کسب 24 هزار و 62 رای از مجموع 47 هزار و 811 رای صحیح ماخوذه
24- در حوزه انتخابیه ماکو ، چالدران،‌ پلدشت و شوط آقای محمد علی پور با کسب 37 هزار و 63 رای از مجموع 109 هزار و 228 رای صحیح ماخوذه
25- در حوزه انتخابیه خمینی شهر آقای محسن صرامی فروشان با کسب 31 هزار و 299 رای از مجموع صد هزار و 577 رای صحیح ماخوذه
26- در حوزه انتخابیه نوشهر و چالوس آقای قاسم احمدی لاشکی با کسب 58 هزار و 968 رای از مجموع 129 هزار و 680 رای صحیح ماخوذه
27-در حوزه انتخابیه تاکستان آقای رجب رحمنی با کسب 37 هزار و 643 رای از مجموع 92 هزار و 920 رای صحیح ماخوذه
28- در حوزه انتخابیه علی آباد آقای رحمت الله نوروزی با کسب 38 هزار و 520 رای از مجموع 78 هزار و 30 رای صحیح ماخوذه
29- در حوزه انتخابیه فلاورجان آقای سید ناصر موسوی لارگانی با کسب 83 هزار و 801 رای از مجموع 106 هزار و 496 رای صحیح ماخوذه
30- در حوزه انتخابیه سراب خانم مهناز بهمنی با کسب 31 هزار و 38 رای از مجموع 66 هزار و 754 رای صحیح ماخوذه
31 - در حوزه انتخابیه بندرماهشهر امیدیه و هندیجان آقای حبیب آقاجری با کسب 43 هزار و 102 رای از مجموع 143 هزار و 197 رای صحیح ماخوذه
32- در حوزه انتخابیه بابل، آقایان علی اکبر ناصری با کسب 103 هزار و 711 رأی و حسین نیاز آذری با کسب 83 هزار و 384 رأی از مجموع 231 هزار و 68 رای صحیح مأخوذه.
33- در حوزه انتخابیه مشکین شهر، آقای یونس اسدی با کسب 26 هزار و 107 رأی از مجموع 80 هزار و 648 رای صحیح مأخوذه.
34- در حوزه انتخابیه ایرانشهر، آقای محمدسعید اربابی با کسب 57 هزار و 713 رأی از مجموع 214 هزار و 181 رای صحیح مأخوذه.
35- در حوزه انتخابیه بروجن آقای امیرعباس سلطانی با کسب 24 هزار و 465 ر ای از مجموع 67 هزار و 171 رای صحیح ماخوذه
36- در حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان آقای سید محمد مهدی پور فاطمی با کسب 29 هزار و 990 رای از مجموع 86 هزار و 898 رای صحیح ماخوذه
37- در حوزه انتخابیه نائین خور و بیابانک آقای سید حمید رضا طباطبایی نائینی با کسب 13 هزار و 287 رای از مجموع 35 هزار و 250 رای صحیح ماخوذه
38- در حوزه انتخابیه نهاوند آقای مهدی سنایی با کسب 40 هزار و 542 رای از مجموع 94 هزار و 385 رای صحیح ماخوذه
39- در حوزه انتخابیه بیرجند و درمیان آقای سیدمحمد باقر عبادی با کسب 65 هزار و 342 رای از مجموع 155 هزار و 343 رای صحیح ماخوذه
40- در حوزه انتخابیه لامرد و مهر آقای سید موسی موسوی با کسب 30 هزار و 260 رای از مجموع 79 هزار و 654 رای صحیح ماخوذه
41- در حوزه انتخابیه بویین زهرا آقای روح الله عباس پور با کسب 37 هزارو 440 ر ای از مجموع 82 هزار و 125 رای صحیح ماخوذه
42- در حوزه انتخابیه بم، ریگان ، فهرج و نرماشیر آقای موسی غضنفرآبادی با کسب 94 هزار و 310 رای از مجموع 140 هزار و 466 رای صحیح ماخوذه
43- در حوزه انتخابیه بوشهر، کنگان و دیلم آقای عبدالکریم جمیری با کسب 47 هزار و 538 رای از مجموع 122 هزار و 407 رای صحیح ماخوذه
44- در حوزه انتخابیه درگز آقای حسین محمدزاده با کسب 19 هزار و 168 رای از مجموع 37 هزار 138 رای صحیح ماخوذه
45- در حوزه انتخابیه استهبان و نیریز آقای محمد سقائی با کسب 40 هزار و 572 رای از مجموع 97 هزار 279 رای صحیح ماخوذه
46- در حوزه انتخابیه مراغه و عجب شیر آقای مهدی دواتگری با کسب 92 هزار و 215 رای از مجموع 152 هزار و 785 رای صحیح ماخوذه
47- در حوزه انتخابیه گلپایگان و خوانسار آقای سید محمد میرمحمدی با کسب 14 هزار و 365 رای از مجموع 46 هزار و 232 رای صحیح ماخوذه
48- در حوزه انتخابیه اسفراین آقای هادی قوامی با کسب 34 هزار و 962 رای از مجموع 69 هزار و 392 رای صحیح ماخوذه
49- در حوزه انتخابیه شیروان آقای عبدالرضا عزیزی با کسب 38 هزار و 811 رای از مجموع 73 هزار و 929 رای صحیح ماخوذه
50- در حوزه انتخابیه چابهار، کنارک و نیک شهر آقای یعقوب جدگال با کسب 63 هزار و 452 رای از مجموع 157 هزار و 644 رای صحیح ماخوذه
51- در حوزه انتخابیه کرمان و راور آقای محمد مهدی زاهدی با کسب 150 هزار و 825 رای و محمد رضا پورابراهیمی داورانی با کسب 102 هزار و 748 رای از مجموع 279 هزار و 977 رای صحیح ماخوذه
52- در حوزه انتخابیه ملایر آقای علی نعمت چهاردولی با کسب 44 هزار و 829 رای از مجموع 122 و 350 رای ماخوذه حائز شرایط کسب اکثریت حداقل یک چهارم آرا شد و آقای حسن وفایی با کسب 28 هزار و 361 رای و آقای احمد آریایی نژاد با کسب 28 هزار و 303 رای به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.
53 - در حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه آقای مراد هاشم زهی با کسب 14534 رأی از مجموع 54469 رای صحیح مأخوذه، حائز اکثریت لازم شد.
54- در حوزه انتخابیه بهار و کبودرآهنگ آقای محمد علی پور مختار با کسب 45892 رأی از مجموع 136739 رای صحیح مأخوذه، حائز اکثریت لازم شد.
55- در حوزه انتخابیه نور و محمود آباد آقای عبدالوحید فیاضی با کسب 56680 رأی از مجموع 119557 رای صحیح مأخوذه، حائز اکثریت لازم شد.
56- در حوزه انتخابیه فومن و شفت آقای ناصر عاشوری قلعه رودخانی با کسب 47379 رأی از مجموع 100455 رای صحیح مأخوذه، حائز اکثریت لازم شد.
57- در حوزه انتخابیه بابلسر و فریدونکنار آقای مقداد نجف نژاد با کسب 48388 رأی از مجموع 99032 رای صحیح مأخوذه، حائز اکثریت لازم شد.
58- در حوزه انتخابیه ساری و میاندرود آقایان محمد دامادی با کسب 93731 رأی و سید رمضان شجاعی کیاسری با کسب 62174 رأی از مجموع 234480 رای صحیح مأخوذه، حائز اکثریت لازم شد.
59- در حوزه انتخابیه زاهدان آقایان حسینعلی شهریاری با کسب 110601 رأی و ناصر کاشانی با کسب 81065 رأی از مجموع 215621 رای صحیح مأخوذه، حائز اکثریت لازم شدند.
60- در حوزه انتخابیه بستان آباد آقای غلامرضا نوری قزلجه با کسب 17203 رأی از مجموع 56598 رای صحیح مأخوذه، حائز اکثریت لازم شد.
61- در حوزه انتخابیه قوچان و فاروج آقای هادی شوشتری با کسب 47172 رأی از مجموع 109397 رای صحیح مأخوذه، حائز اکثریت لازم شد.
62- در حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا آقای سید علی طاهری با کسب 74 هزار و 501 رای از مجموع 244 هزار و 534 رای صحیح ماخوذه حائز شرایط کسب اکثریت حداقل یک چهارم آرا شد و آقایان عبدالحسین ناصری با کسب 50 هزار و 223 و عیسی امامی با کسب 43 هزار و 312 رای به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.
63- در حوزه انتخابیه همدان و فامنین آقای امیرخجسته با کسب 83 هزار و 120 رای از مجموع 247 هزار و 746 رای صحیح ماخوذه حائز شرایط کسب اکثریت حداقل یک چهارم آراء شد و آقایان سید محمد کاظم حجازی با کسب 56 هزار و 819 و ابراهیم کارخانه با کسب 53 هزار و 589 رای به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.
64- در حوزه انتخابیه آبادان آقای جواد سعدون زاده با کسب 27 هزار و 538 رای از مجموع 102 هزار و 552 رای صحیح ماخوذه حائز شرایط کسب اکثریت حداقل یک چهارم آراء شد و آقایان محمد سعید انصاری با کسب 24 هزار و 792 رای و سید حسن دهدشتی با کسب 24 هزار و 510 و غلامرضا شرفی با کسب 21 هزار و 175 و جلیل مختار با کسب 20 هزار و 626 رای به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.
65- در حوزه انتخابیه دورود و ازنا آقایان حسین گودرزی با کسب 16 هزار و 482 رای و عباس قائید رحمت با کسب 16 هزار و 147 رای از مجموع 109 هزار و 964 رای صحیح ماخوذه به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.
66- در حوزه انتخابیه بافت، رابر و ارزوئیه آقای علیرضا منظری توکلی با کسب 44279 رای از مجموعه 83451 آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم شدند.
67- در حوزه انتخابیه شازند آقای قاسم عزیزی با کسب 21978 رای از مجموع 61384 آرای صحیح ماخوذه حائز ا کثریت لازم شدند.
68- در حوزه انتخابیه خوی و چایپاره آقای موید حسینی صدر با کسب 78149 رای از مجموع 180446 آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم شدند.
69- در حوزه انتخابیه پارس آباد و بیله سوار آقای حبیب برومند داشقاپو با کسب 79401 رای از مجموع 119863 آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم شدند.
70- در حوزه انتخابیه یزد و صدوق آقای محمدصالح جوکار با کسب 79401 رای از مجموع 193373 آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم شدند.
71- در حوزه انتخابیه ورزقان آقای الهویردی دهقانی با کسب 17575 رای از مجموع 31832 آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم شدند.
72- در حوزه انتخابیه سلماس آقای علی اکبر آقایی مغانجوقی با کسب 42026 رای از مجموع 94264 آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم شدند.
73- در حوزه انتخابیه داراب و زرین دشت آقای نبی اله احمدی با کسب 60478 رای از مجموع 128994 آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم شدند.
74- در حوزه انتخابیه ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد آقای مفید کیائی نژاد با کسب 42183 رای از مجموع 139253 آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم شدند.
75- در حوزه انتخابیه کوهدشت آقای الهیار ملکشاهی با کسب 47088 رای از مجموع 113831 آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم شدند.
76- در حوزه انتخابیه فریمان، سرخس و بخش های احمد آباد و رضویه آقای احمد سجادی با کسب 38884 رای از مجموع 133140 آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم شدند.
77- در حوزه انتخابیه کاشان و آران و بیدگل آقای عباسعلی منصوری با کسب 49196 رای از مجموع 171504 آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم شدند.
78- در حوزه انتخابیه محلات و دلیجان آقای علیرضا سلیمی با کسب 17525 رای از مجموع 38528 آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم شدند.
79- در حوزه انتخابیه رباط کریم و بهارستان آقای ابراهیم نکو با کسب 69601 رای از مجموع 199516 آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم شدند.
80- در حوزه انتخابیه آمل آقای عزت ا... یوسفیان با کسب 88377 رای از مجموع 169168 آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم شدند.
81- در حوزه انتخابیه لنگرود آقای مهرداد بائوج لاهوتی با کسب 22902رای از مجموع 70670 آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم شدند.
82- در حوزه انتخابیه کاشمر آقای محمد اسماعیل نیاء با کسب 61505 رای از مجموع 149200 آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم شدند.
83- در حوزه انتخابیه فریدن، فریدونشهر و چادگان آقای محمدعلی اسفنانی با کسب 34693 رای از مجموع 87918 آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم شدند.
84- در حوزه انتخابیه رزن آقای عطاءاله سلطانی صبور با کسب 29096 رای از مجموع 58340 آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم شدند.
85- در حوزه انتخابیه گنبدکاووس آقای سلیمان عباسی با کسب 47402 رای از مجموع 151325 آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم شدند.
86- در حوزه انتخابیه شهریار، قدس و ملارد آقای حسین گروسی با کسب 105196 رای از مجموع 348377 آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم شدند.
87- در حوزه انتخابیه بجنورد، مانه و سملقان،‌جاجرم و گرمه آقایان موسی الرضا ثروتی با کسب 109532 رای و قاسم جعفری با کسب 64710 از مجموع 229233 آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم شدند.
88- در حوزه انتخابیه زابل، زهک و هیرمند آقایان سیدباقر حسینی با کسب 64267 و رضا نجفی با کسب 46844 از مجموع 178672 آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم شدند.
نتایج شمارش آرا در ا ین 35 حوزه انتخابیه که تا ساعت 20 و 30 دقیقه به دست آمده است به این شرح است..
89- در حوزه انتخابیه کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان آقای محمدجواد نظری مهر با کسب 38924 رای از مجموع 143901 آرای صحیح ماخوذه.
90- در حوزه انتخابیه رودسر و املش آقای محمد مهدی رهبری با کسب 43035 رای از مجموع 110643 آرای صحیح ماخوذه.
91- در حوزه انتخابیه تربیت حیدریه، زاوه و مه ولات آقای ابوالقاسم خسروی سهل آبادی با کسب 82074 رای از مجموع 148293 آرای صحیح ماخوذه.
92- در حوزه انتخابیه دماوند و فیروزکوه آقای شاهرخ رامین با کسب 17760 رای از مجموع 63996 آرای صحیح ماخوذه.
93- در حوزه انتخابیه بندرلنگه، بستک و پارسیان آقای احمد جباری با کسب 52764 رای از مجموع 103609 آرای صحیح ماخوذه.
94- در حوزه انتخابیه لاهیجان و سیاهکل آقای ایرج ندیمی با کسب 33860 رای از مجموع 100336 آرای صحیح ماخوذه.
95- در حوزه انتخابیه میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد آقای سیدعبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی با کسب 101318 رای از مجموع 224558 آرای صحیح ماخوذه.
96- در حوزه انتخابیه دیر، کنگان و جم آقای موسی احمدی با کسب 34576 رای از مجموع 99721 آرای صحیح ماخوذه.
97- در حوزه انتخابیه مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه تپه آقای عبدالکریم رجبی با کسب 47500 رای از مجموع 160757 آرای صحیح ماخوذه.
98- در حوزه انتخابیه شوش آقای سیدراضی نوری با کسب 65117 رای از مجموع 97367 آرای صحیح ماخوذه.
99- در حوزه انتخابیه سراوان وسیب و سوران و زابلی آقای هدایت اله میرمرادزهی با کسب 52713 رای از مجموع 118755 آرای صحیح ماخوذه.
100- در حوزه انتخابیه پاکدشت آقای فرهاد بشیری با کسب 49858 رای از مجموع 95562 آرای صحیح ماخوذه.
101- در حوزه انتخابیه بهشهر، نکا و گلوگاه آقای احمدعلی مقیمی با کسب 57822 رای از مجموع 157202 آرای صحیح ماخوذه.
102- در حوزه انتخابیه شوشتر و گتوند آقای سیدمحمدسادات ابراهیمی با کسب 43536 رای از مجموع 121658 آرای صحیح ماخوذه.
103- در حوزه انتخابیه شاهین شهر و میمه/ برخوردار آقای حسینعلی حاجی دلیکانی با کسب 56807 رای از مجموع 110491 آرای صحیح ماخوذه.
104- در حوزه انتخابیه کنگاور، صحنه، هرسین، بیستون و دینور آقای وحید احمدی با کسب 33090 رای از مجموع 126196 آرای صحیح ماخوذه.
105- در حوزه انتخابیه ورامین - پیشوا آقای سیدحسین نقوی حسینی با کسب 84540 رای از مجموع 180863 آرای صحیح ماخوذه.
106- در حوزه انتخابیه ماهنشان، انگوران، ایجرود و دهستانهای بوغداکندی و قلتوق آقای رضا عبدالهی با کسب 19459 رای از مجموع 46240 آرای صحیح ماخوذه.
107- در حوزه انتخابیه ارومیه آقایان نادر قاضی پور با کسب 192903 رای و عابد فتاحی با کسب 114978 رای و جواد جهانگیرزاده با کسب 108133 رای از مجموع 390279 آرای صحیح ماخوذه.
108- در حوزه انتخابیه زنجان و طارم آقایان محمد اسماعیلی با کسب 89614 رای و محسن علیمردانی با کسب 62478 رای از مجموع 203073 آرای صحیح ماخوذه.
109- در حوزه انتخابیه قروه و دهگلان آقای حامدقادری مرزی با کسب 28723 رای از مجموع 96940 آرای صحیح ماخوذه.
110- در حوزه انتخابیه خرمشهر آقای عبدالله سامری با کسب 24962 رای از مجموع 59740 آرای صحیح ماخوذه.
111- در حوزه انتخابیه لردگان آقای محمدجلیل سرقلعه با کسب 28269 رای از مجموع 112460 آرای صحیح ماخوذه.
112- در حوزه انتخابیه اردستان آقای احمد بخشایش اردستانی با کسب 10883 رای از مجموع 27153 آرای صحیح ماخوذه.
113- در حوزه انتخابیه پاوه، جوانرود، باب آقای نعمت اله منوچهری با کسب 21602 رای از مجموع 82814 آرای صحیح ماخوذه.
114- در حوزه انتخابیه نجف آباد و تیران و کرون آقای ابوالفضل ابوترابی با کسب 66075 رای از مجموع 137130 آرای صحیح ماخوذه.
115- در حوزه انتخابیه شاهرود و میامی آقای کاظم جلالی با کسب 71331 رای از مجموع 115263 آرای صحیح ماخوذه.
116- در حوزه انتخابیه اسلام آباد غرب و دالاهو آقای علی جلیلیان با کسب 43357 رای از مجموع 114312 آرای صحیح ماخوذه.
117- در حوزه انتخابیه چناران و بینالود (طرقبه و شاندیز) آقای محمد دهقانی نقندر با کسب 54486 رای از مجموع 94988 آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم شدند.
118- در حوزه انتخابیه بندرانزلی آقای حسن خسته بند با کسب 22164 رای از مجموع 43214 آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم شدند.
119- در حوزه انتخابیه اهر و هریس آقای عباس فلاحی باباجان با کسب 40848 رای از مجموع 110028 آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم شدند.
120- در حوزه انتخابیه نطنز و قمصر آقای محمد فیروزی با کسب 12956 رای از مجموع 32441 آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم شدند.
121- در حوزه انتخابیه الیگودرز آقای محمدتقی توکلی با کسب 23237 رای از مجموع 63492 آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم شدند.
122- در حوزه انتخابیه بیجار آقای سیدمحمد بیاتیان با کسب 19588 رای از مجموع 48342 آرای صحیح ماخوذه حائز اکثریت لازم شدند.
123- در حوزه انتخابیه ایلام و ایوان وشیروان و چرداول و مهران و ملکشاهی آقایان فریدون همتی با کسب 41845 رای و احمد شوهانی با کسب 39331 رای و داریوش قنبری با کسب 31280 و علی اکبر متین با کسب 30752 رای از مجموع 216407 آرای صحیح ماخوذه، به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.
با توجه به نتایج جدید اعلام شده ، تعداد کل منتخبین که تا ساعت 21و سی /موفق به کسب حداقل یک چهارم آراء حوزه انتخابیه در مرحله اول انتخابات گردیده اند به 131 نفر می رسد.همچنین اسامی منتخبانی که به مرحله دوم انتخابات راه یافته اند به این شرح است:
1- در حوزه انتخابیه آباده، بوانات و خرم بید آقایان علی اصغر عزیزخانی با کسب 20 هزار و 439 رأی، و رحیم زارع با کسب 14 هزار و 468 رأی از مجموع 102 هزار و 361 رای صحیح مأخوذه.
2- در حوزه انتخابیه تفرش، آشتیان و فراهان، آقایان کاظم سپاسی آشتیانی با کسب 11 هزار و 567 رأی و عباس صالحی با کسب 11 هزار و 231 رأی از مجموع 49 هزار و 133 رای صحیح مأخوذه.
3- در حوزه انتخابیه دهلران، دره شهر و آبدانان، آقایان علی محمد احمدی با کسب 21 هزار و 39 رأی و امین دوست محمدی با کسب 16 هزار و 81 رأی از مجموع 103 هزار و 798 رای صحیح مأخوذه.

/ 3 نظر / 37 بازدید
نادری

رنسانس انتخاباتی اردبیل http://rigestan.blogfa.com/post-96.aspx

ورزشکاران رسانه ملی

سلام - ضمن تبریک به مناسبت کسب عنوان فنی ترین تیرانداز اروپا توسط همکار عزیزمان ، قهرمان نام آور کشورمان آقای مصطفی انجیله ای ، برای اطلاع رسانی بیشتر ، با درج خبر کسب این عنوان ما را یاری نمائید . لینک خبر : http://issf-iraniyan.blogfa.com ورزشکاران رسانه ملی

نري

سلوم[عینک] آخه به تو چه كه رفتي اينارو زدي تو بلاگت؟؟؟ هان؟؟؟ بچه برو درستو بخون راسي ميتوني نمونه سوال ميانه 1 بزني تو بلاگت؟؟؟ حتمي خبرم بده مر30