تاريخ : ۱۳۸۸/۱۱/٢٤ | ٥:٠٠ ‎ق.ظ | نویسنده : ...

مطالبی کوتاه درباره زندگی وشخصیت پیامبرگرامی اسلام رو از کتاب همنام با گل های بهاری جمع اوری کردم گفتم بزارم تا بخونید

داستان من و شما همانند مردی است که اتشی (برای گرمابخشی وروشنایی)افروخته است پروانه هادران میافتندواوسعی میکندان هاراحفظ کندمن کمربندتان رامیگیرم تادراتش دوزخ نیفتید اماشماازدستم میگریزید

نگاه/

چون میخواست به پشت سربنگرد،باتمام بدن برمیگشت

نگاهش فروخفته ونظرش به زمین بیش از اسمان بود

راه رفتن/

بایارانش که راه میرفت،اصحاب پیشاپیش او میرفتندواو درپی انها و می فرمود

پشت سرم را برای فرشتگان بگذارید

باوقارگام برمیداشت و قدم هایش کشیده وسریع بود؛بدونی اینکه شتابی در راه رفتنش مشاهده شود

در خانه/

درخانه اش ،خجول تراز دوشیزگان بود؛از اهل خانه نه غذایی می طلبید ونه علاقه اش به خوردنی هارا ابراز می کرد.اگرغذایش میدادند میخورد؛انچه میدادند میپذیرفت؛وانچه نوشیدنی میدادند مینوشید؛چه بساخودبرای خوردن و نوشیدن برمیخواست.

درخدمتکارهای خانه بودودر تکه تکه کردن گوشت با اهل خانه همکاری میکرد

بستر دوخت و دوز میکرد

چون به منزل می امد ،وقت خودرابه سه قسمت تقسیم میکردبخشی برای خدا؛بخشی برای خانواده ؛و بخشی برای خود

سفر/

هنگامی که سفر میکرد پنج چیزباخودهمراه داشت اینه سرمه دان مدری مسواک شانه.

درسفرکار می کرد و ان را ارزش میدانست

سفردرپنج شنبه هارامستحب اعلام کرد وخود نیزپنجشنبه ها را برای سفر برگزیده بود

میفرمود  سرور افراددرسفر کسی است که در سفر به همراهان خود خدمت کند

هرگاه کسی از شما از سفر برمیگردد باید برای خانواده اش هدیه بیاورد اگرچه حتی خرده سنگی باشد

مالیدن روغن/

مالیدن روغن را دوست می داشت و از ژولیدگی متنفر بود.

می فرمود  مالیدن روغن شوربختی را می برد

مالیدن روغن بنفشه را مستحب اعلام کرد و ان را بر روغن های دیگری برتری داد

همچنین مالیدن روغن کندرکوهی و رازقی ودرمان با ان هارا نیز مستحب شمرد

 

خفتن/

به طور معمول در اغاز شب میخفت و دراغاز فرجام ان برمیخاست گاه برای انجام دادن کار مردم ،شب زود نمیخوابید

هنگام خفتن ،دست راست را زیر گونه راست می نهاد.

هر گاه از خواب برمیخواست پروردگار را سجده می کرد.

 

اداب/

چون گوشت میخورد سرش رابه زیر میافکند.گوشت رابالا میاورد و بادندانش از استخوان جدا می کرد .از دودست برای خوردن غذا کمک میگرفت.

می فرمود هنگام خوردن غذا کفش هایتان بکنید که مایه اسایش پای شماست.

چون بادست میخورد از سه انگشتش استفاده می کرد و این خود باعث میشد تا لقمه کوچک باشدو به خوبی جویده شوند و از سویی دیگر پرخوری نیز رخ نمی داد.

اگرجایی مهمان بود،برای صاحب غذا دعامیکرد و دیگران را نیز تشویق میکرد تا سکه ی

سپاس گزاری از دیگران رونق بگیرد.

حتی الامکان تنها غذا نمی خورد و می فرمود برای خوردن غذا دور هم جمع شویدخجستگی و برکت دراین کار است.

دیگران را از نگاه کردن به لقمه دیگران باز می داشت.

اگربه هر دلیلی نمی خواست غذا بخورد از ان عیب جویی نمی کرد.

محبوب ترین غذابرایش غذایی بود که افراد زیادی دور سفره بنشینند.

به کدوتنبل،سرکه و خرمای عجوه علاقه داشت.

پنیرراباچاقو تکه تکه میکرد بعد ان را میل مینمود.

نان جو سبوس دار میل مینمود.

نان را گرامی میداشت و می فرمود با اوردن نان بر سفره،خوردن غذاکنیدو چشم انتظارغذای مهم تر نباشیدو نبریدن نان و لگدنکردن ان را گرامی میداشت.

 

خوش بویی/

اگرکسی از راهی که او گذشته بود می گذشت ،از بوی خوش باقی مانده در فضا میفهمید رسول گرامی از ان جا عبور کرده است.

اگربر سر کودکی دست میکشید بوی خوش دستش برموی کودک میماند . عطری را بدو هدیه میدادند رد نمیکرد.

خوشبویی با مشک ،غالیه ،عنبروبخور با عودقماری و گیاه کست را مستحب میشمرد.

میفرمود گلاب زدن برابرو و محبوبیت ادمی میافزاید.

میفرمود بهترین بندگان خدا ان هایی هستند که خوشبویند.

عفو/

بردسته شمشیر نوشته بود «از کسی که بر تو ستم ورزید بگذر.»

هم خود اراسته به عفو بود و هم دیگران را به گذشت سفارش مینمود گذشت کنید !هماناعفو،جز بر ارج بنده نمی افزاید؛پس یکدیگر را عفو کنید تا خداوند ارجمندتان کند.

می فرمود همدیگر را ببخشید تا کینه ها از میانتان برود.

فروتنی/

می فرمود کسی فروتنی نکرد ،جز ان که خداوند اورا بالا برد.

هر کسی نعمتی دارد،در معرض حسادت است ؛جز فروتن

میفرمود 5رفتار راتا هنگام مرگ ترک نخواهم کرد

غذاخوردن روی فرش،سوار الاغ بی پالان شدن،بزراباددست خود دوشیدن و به بچه ها سلام کردن

قران خوانی/

شب ها تا سوره حدید ،حشر،صف،جمعه و تغابن را نمی خواند نمیخفت.

جابر گفت شب تا سوره «تبارک»و «الم تنزیل»را نمیخواند نمیخفت.

سوره اعلی را دوست داشت

هنگام قران خواندن صدایش را میکشید

با اوای زیبا قران می خواند.

 

احترام و مهرورزی/

 

به مردان سفارش میکرد کسی که همسری گرفته است،بایداورا گرامی بدارد.

دوست داشتن زنان و اگاه کردن انها از این موضوع مستحب است.

هرچه بر ایمان بنده افزوده شود بر محبت او بر همسرش افزوده میشود

هر مردی که با زبانش زنش را بیازارد ،پروردگارنه انفاقش را در راه خدا نه نمازش را نه نیکی اش رامیپذیرد تا زمانی که زنش از او خرسند گردد

در هیچ جنگی حتی یک بار هم به سوی دشمنش تیر پرتاب نکرد هیچ کس را شلاق نزد به همین خاطر خدایش به او خطاب میکرد ای رحمه للعالمین یعنی ای کسی که رحمت محض برای عالمیان اعم از کافر و مومن هستی

 

در پایان باید به همه دوستای عزیز بگم این بخشی اندک از این کتاب پر محتوا بود که من نشستم جمله های قشنگش رو گلچین کردم این کتاب اثر اقای

حسین سیدی

این ایام عزیز بهتون تسلیت عرض میکنم موقعی که دارین بعد نماز بعد قران خوندن هر جایی که دارین دعا میکنید برای همه دعا کنید مخصوصا مریض ها اونایی که گرفتارن حاجت دارن خدایا حاجت های همه رو اگر به صلاحشون براورده کن

امین یا رب العالمین  • تبادل اطلاعات | پرشین بلاگ