تاريخ : ۱۳۸۸/٧/۱٩ | ۱٢:٤٤ ‎ب.ظ | نویسنده : ...

صدای خدا را می خواستم بشنوم

 

ندا آمد به ناله و  توبه گنهکار گو ش کن

 

***********************

می خواستم خدا را نوازش کنم...

 

ندا رسید:کودک یتیم را نوازش کن

 

***********************

می خواستم خدا را نوازش کنم...

 

ندا رسید:کودک یتیم را نوازش کن

***********************

 

می خواستم خدا را نوازش کنم...

 

ندا رسید:کودک یتیم را نوازش کن


***********************

می خواستم دستان خدا را بگیرم...

 

گفتند:دستان افتاده ای را بگیر


***********************

خواستم جهره خداوند را ببینم...

 

ندا آمد بصورت مادرت بنگر...


***********************

خواستم رنگ خدا را ببینم...

 

ندا آمد بی رنگی عارفان را بنگر...


***********************

می خواستم دست خدارا ببوسم

 

 

ندا آمد دست کارگری را که درست کار می کند ببوس...

***********************

 

خواستم به خانه خدا بروم

 

 

ندا آمد قلب انسان مومن را زیارت کن


***********************

خواستم صدای نفس خدا رااحساس کنم...

 

ندا آمد...صدای نفس عاشق صادق را بشنو

***********************

خواستم خدا را در عرش ببینم

 

ندا آمد به انسانی که به دستور خدا حرکت میکند بنگر...


***********************

خواستم نور الهی را مشاهده کنم

 

ندا آمد از پرخوری و شکم سیر فاصله بگیر...


***********************

می خواستم به خدا به پیوندم...

 

ندا آمد از بقیه ببر...حتی از خودت...
***********************

خواستم صبر خدای را ببینم...

 

ندا آمد بر زخم زبان بندگان تحمل کن

 

 

***********************

خواستم سیاست الهی را مشاهده کنم...

 

ندا آمد عاقبت گردنکشان را ببین...***********************

خواستم خدای را یاد کنم...

 

ندا آمد ارحام و خویشانت را یاد کن.
***********************

خواستم که دیگر نخواهم...

 

ندا آمد امورت را به او واگذار کن و برو...

نظر یادتون نرهبه من زنگ بزن

 

 

   • تبادل اطلاعات | پرشین بلاگ