تاريخ : ۱۳٩٢/٤/۱٧ | ۱٠:٠٩ ‎ق.ظ | نویسنده : ...
حدیث یک
رسول خدا فرمود هر مرضی دارویی دارد و داروی گناه استغفار است
حدیث دو
امام صادق علیه السلام فرمود هر کس به هنگام خواب صد باز از خدا طلب امرزش نماید
در حالی که شب را به پایان میبرد که همه گناهانش میریزند مانند برگ های درختان که
میریزند و در حالی وارد صبح میشود که هیچ گناهی ندارد
حدیث سه
راوی میگوید از امام باقر علیه السلام شنیدم که فرمود رسول الله فرموده بود
بودن من در میان شما و استغفارپناه گاه محکمی از عذاب الهی است حال آن پناه گاه
بزرگ الهی از بین ما رفته است و استغفار مانده است پس زیاد استغفار کنیدزیرا گناهان
را ازبین میبرد و خدای عز وجل میفرماید در حالی که تو در میان آنها هستی خداوند آنها
را عذاب نمیکندو نیز در حالی که آنها استغفار میکنند و خداوند انها را نیزعذاب نمیکند

حدیث چهار
راوی میگوید به امام باقر نامه ای نوشتم و به حضرت گفتم چیزی به من بیاموز که مرا از
دنیا تا اخرت با شما نگه دارند حضرت در پاسخ برایم نوشتن تا میتوانی استغفار کن و
زبانت را سوره انا انزلنا تر نگه دار
حدیث پنج
امام باقر از پدرانش نقل میکند که رسول خدا فرموده خوشا بحال انان که در روز قیامت در
نامه عمل شان زیر هر گناهی استغفار الله باشد
 


  • تبادل اطلاعات | پرشین بلاگ