هفته ناجا بر همه ی کارکنان نیروی انتظامی به خصوص

بابای خوبم

جناب سرهنگ رضا بهروزی

 و خانواده های محترم این نیرو مبارک باد

خاطر نشان کنم

بابام به سمت جانشین فرمانده انتظامی شهرستان های مینودشت گالیکش

 منصوب شد

یک دنیا ارزوی موفقیت سلامتی برای بابام که عزیز تر از جونم اروز دارم

من همیشه به بابام گفتم تورو خدا با مردم به خوبی رفتار کنید میدونم

دید خیلی از مردم نسبت به نظامی ها بده و فکر میکنند که نظامی ها

خیلی خشنن و توی خونه هاشون حکومت نظامی ولی میخوام بگم از

اینجا که ما نظامی ها هم زندگی های شخصی مون مثل مردم عادی

هر چند خیلی از مردم از ادبیات طلب کارانه مامورای نیروی انتظامی

دلخوردندامید وارم یک روزی مردم عزیزمون قدر این مامور ها و این نیروی

های عزیز رو به معنی واقعی کلمه درک کنند

            

 

   • تبادل اطلاعات | پرشین بلاگ