تاريخ : ۱۳٩٠/٤/٢٤ | ۱:٠٤ ‎ق.ظ | نویسنده : ...


سرانجام از افق چهره نمایان میکند مهدی (ع)

 

زمین و آسمان را نورباران میکند مهدی(ع)

نسیم عشق چون خیزد ، گلاب ناب میریزد

به یک لبخند عالم را گلستان میکند مهدی(ع)

به کف تیغ کج حیدر ، به سر دستار پیغمبر

به هر جا میرسد تفسیر قرآن میکند مهدی(ع)

زبان خلق میداند ، به هر جا خطبه میخواند

به صد گونه زبان کار سلیمان میکند مهدی(ع)

خوشا فکرش خوشا ذکرش خوشا مهرش خوشا چهرش

به یک برخورد کافر را مسلمان میکند مهدی(ع)

اگر دردی است بی درمان ، طبیبان عاجزند از آن

بگو : ( مهدی ) که با یک نسخه درمان میکند مهدی(ع)


   • تبادل اطلاعات | پرشین بلاگ