تاريخ : ۱۳۸٩/۱٠/٢٩ | ۱٠:٥۸ ‎ب.ظ | نویسنده : ...

قرآن که کتاب آسمانی است

روشنگر راه زندگانی است

قرآن که نشان دهد ره راست

برنامه ی جاودانی ی ماست

خیر دو جهان برای انسان

حاصل شود از عمل به قرآن

فرمود پیمبَر : ای مسلمان

هر کس که عمل کند به قرآن

قرآن همه جا مقابل اوست

گلزار بهشت ، منزل اوست

امّا به جهنّم است جایش

آنکس که نکرد اعتنایش

مائیم همه مطیع قرآن

مائیم نگاهبانش از جان  • تبادل اطلاعات | پرشین بلاگ