تاريخ : ۱۳۸٩/٩/۱۳ | ٧:٤٠ ‎ب.ظ | نویسنده : ...

 

ماه میگوید : حسین ، با آه میگوید حسین

 

آیه آیه حضرت الله میگوید : حسین

یار میگوید : حسین ، دلدار میگوید : حسین

در مدینه احمد مُختار میگوید : حسین

نار میگوید : حسین ، گلزار میگوید : حسین

شاه مردان ، حیدر کرّار میگوید : حسین

خار میگوید : حسین ، غمخوار میگوید : حسین

فاطمه بین در و دیوار میگوید : حسین

خاک میگوید : حسین ، افلاک میگوید : حسین

مجتبی با سینه ی صد چاک میگوید : حسین

خواب میگوید : حسین ، مهتاب میگوید : حسین

منبر و سجّاده و محراب میگوید : حسین

هوش میگوید : حسین ، مدهوش میگوید : حسین

بین خیمه کودکی خاموش میگوید : حسین

چاره میگوید : حسین ، بیچاره میگوید : حسین

غنچه ی شش ماهه در گهواره میگوید : حسین

باده میگوید : حسین ، دلداده میگوید : حسین

پاره پاره اکبر شه زاده میگوید : حسین

دال میگوید : حسین ، گودال میگوید : حسین

تازیانه بر تن اطفال میگوید : حسین

لاله میگوید : حسین ، آلاله میگوید : حسین

در خرابه دختری با ناله میگوید : حسین

شیر میگوید : حسین ، شمشیر میگوید : حسین

اصغر ششماهه ی بی شیر میگوید : حسین

یاس میگوید : حسین ، احساس میگوید : حسین

در کنار علقمه ، عباس میگوید : حسین  • تبادل اطلاعات | پرشین بلاگ