تاريخ : ۱۳۸٩/۸/۳٠ | ٩:٠٠ ‎ق.ظ | نویسنده : ...

نافله ی شب که به نماز شب معروف است ، یازده رکعت میباشد که

هشت رکعت آن نماز شب ، دورکعت نماز شفع و یک رکعت آخر نماز وتر

نام دارد

هشت رکعت اول به صورت چهاردورکعتی خوانده میشود

در نماز شب خواندن سوره ی خاصی واجب نیست و هرسوره ای

میتوان خواند و حتّی میتوان بعد از حمد به رکوع رفت

در هر رکعت دوم نماز شب و نیز در رکعت اول نماز وتر ، خواندن قنوت

مُستحبّ است

مستحب است در نماز وتر بعد از حمد ، سه بار سوره ی توحید و سپس

یکبار سوره و فلق و ناس خوانده شود

در قنوت نماز وتر ، گفتن یکبار ( اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات ) کافی

است ولی مستحب است برای چهل شیعه ( چه زنده و چه مُرده )

طلب مغفرت نماید  و هفتاد بار استغفار کند  و سیصدبار ( العفو ) بگوید

و هفت بار بگوید : ( هذا مقام العائذ بک من النار ) و اگر ایستادن برایش

سخت است ، میتواند نشسته بخواند

وقت نماز شب از نیمه شب تا اذان صبح است و اگر چهاررکعت را

خوانده بود که اذان شد ، میتواند بقیه را به نیّت ادا بخواند و اگر کمتر از

چهارکعت خوانده ، بقیه را باید به نیّت قضا بجا بیاورد

 

کسی که بیدار شدن در سحر برایش مشقّت دارد یا میترسد خواب

بماند ،میتواند نماز شب را قبل از نیمه شب بجا بیاورد  • تبادل اطلاعات | پرشین بلاگ