سلام به همه دوستای خوبم امیدوارم طاعات عبادت هاتون قبول باشه و منم دعا کرده

باشید تلاوت های ناب یکی از قاری های مشهور جهان رو براتون گذاشتم تا دانلود کنید

منم دعا کنید

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

التماس دعا


 
  001 - الفاتحة    استماع (99741 استماع) تحمیل (79880 تحمیل)  
  002 - البقرة    استماع (183303 استماع) تحمیل (110630 تحمیل)  
  003 - آل عمران    استماع (37271 استماع) تحمیل (47599 تحمیل)  
  004 - النساء    استماع (21888 استماع) تحمیل (42842 تحمیل)  
  005 - المائدة    استماع (16423 استماع) تحمیل (32604 تحمیل)  
  006 - الأنعام    استماع (15042 استماع) تحمیل (28122 تحمیل)  
  007 - الأعراف    استماع (16223 استماع) تحمیل (27807 تحمیل)  
  008 - الأنفال    استماع (12899 استماع) تحمیل (24306 تحمیل)  
  009 - التوبة    استماع (20391 استماع) تحمیل (26868 تحمیل)  
  010 - یونس    استماع (13251 استماع) تحمیل (23487 تحمیل)  
  011 - هود    استماع (13541 استماع) تحمیل (23236 تحمیل)  
  012 - یوسف    استماع (41446 استماع) تحمیل (36696 تحمیل)  
  013 - الرعد    استماع (11726 استماع) تحمیل (21097 تحمیل)  
  014 - إبراهیم    استماع (12147 استماع) تحمیل (20998 تحمیل)  
  015 - الحجر    استماع (8429 استماع) تحمیل (18848 تحمیل)  
  016 - النحل    استماع (9816 استماع) تحمیل (20219 تحمیل)  
  017 - الإسراء    استماع (13218 استماع) تحمیل (21970 تحمیل)  
  018 - الکهف    استماع (87242 استماع) تحمیل (51097 تحمیل)  
  019 - مریم    استماع (35666 استماع) تحمیل (29672 تحمیل)  
  020 - طه    استماع (16227 استماع) تحمیل (22315 تحمیل)  
  021 - الأنبیاء    استماع (10307 استماع) تحمیل (19382 تحمیل)  
  022 - الحج    استماع (8686 استماع) تحمیل (18349 تحمیل)  
  023 - المؤمنون    استماع (10940 استماع) تحمیل (19530 تحمیل)  
  024 - النور    استماع (12586 استماع) تحمیل (20197 تحمیل)  
  025 - الفرقان    استماع (8772 استماع) تحمیل (18085 تحمیل)  
  026 - الشعراء    استماع (7965 استماع) تحمیل (18174 تحمیل)  
  027 - النمل    استماع (1414 استماع) تحمیل (3214 تحمیل)  
  028 - القصص    استماع (9227 استماع) تحمیل (18475 تحمیل)  
  029 - العنکبوت    استماع (7683 استماع) تحمیل (17133 تحمیل)  
  030 - الروم    استماع (7079 استماع) تحمیل (16860 تحمیل)  
  031 - لقمان    استماع (8308 استماع) تحمیل (17266 تحمیل)  
  032 - السجدة    استماع (7213 استماع) تحمیل (16592 تحمیل)  
  033 - الأحزاب    استماع (6272 استماع) تحمیل (16473 تحمیل)  
  034 - سبأ    استماع (7059 استماع) تحمیل (18306 تحمیل)  
  035 - فاطر    استماع (6190 استماع) تحمیل (15942 تحمیل)  
  036 - یس    استماع (24381 استماع) تحمیل (26015 تحمیل)  
  037 - الصافات    استماع (10302 استماع) تحمیل (17811 تحمیل)  
  038 - ص    استماع (7778 استماع) تحمیل (16477 تحمیل)  
  039 - الزمر    استماع (8374 استماع) تحمیل (17485 تحمیل)  
  040 - غافر    استماع (7515 استماع) تحمیل (16910 تحمیل)  
  041 - فصلت    استماع (5606 استماع) تحمیل (15572 تحمیل)  
  042 - الشورى    استماع (5357 استماع) تحمیل (16162 تحمیل)  
  043 - الزخرف    استماع (5551 استماع) تحمیل (15329 تحمیل)  
  044 - الدخان    استماع (8262 استماع) تحمیل (16725 تحمیل)  
  045 - الجاثیة    استماع (5281 استماع) تحمیل (14894 تحمیل)  
  046 - الأحقاف    استماع (5459 استماع) تحمیل (14932 تحمیل)  
  047 - محمد    استماع (6971 استماع) تحمیل (16086 تحمیل)  
  048 - الفتح    استماع (6466 استماع) تحمیل (15856 تحمیل)  
  049 - الحجرات    استماع (5569 استماع) تحمیل (15071 تحمیل)  
  050 - ق    استماع (10907 استماع) تحمیل (18571 تحمیل)  
  051 - الذاریات    استماع (5567 استماع) تحمیل (15204 تحمیل)  
  052 - الطور    استماع (5655 استماع) تحمیل (15119 تحمیل)  
  053 - النجم    استماع (7218 استماع) تحمیل (15873 تحمیل)  
  054 - القمر    استماع (5907 استماع) تحمیل (15160 تحمیل)  
  055 - الرحمن    استماع (16367 استماع) تحمیل (22190 تحمیل)  
  056 - الواقعة    استماع (15740 استماع) تحمیل (21379 تحمیل)  
  057 - الحدید    استماع (6224 استماع) تحمیل (15928 تحمیل)  
  058 - المجادلة    استماع (5720 استماع) تحمیل (15317 تحمیل)  
  059 - الحشر    استماع (7182 استماع) تحمیل (16103 تحمیل)  
  060 - الممتحنة    استماع (4807 استماع) تحمیل (14708 تحمیل)  
  061 - الصف    استماع (4539 استماع) تحمیل (14362 تحمیل)  
  062 - الجمعة    استماع (5168 استماع) تحمیل (15060 تحمیل)  
  063 - المنافقون    استماع (4839 استماع) تحمیل (14687 تحمیل)  
  064 - التغابن    استماع (4574 استماع) تحمیل (14596 تحمیل)  
  065 - الطلاق    استماع (4929 استماع) تحمیل (14505 تحمیل)  
  066 - التحریم    استماع (4980 استماع) تحمیل (14806 تحمیل)  
  067 - الملک    استماع (16014 استماع) تحمیل (22331 تحمیل)  
  068 - القلم    استماع (6405 استماع) تحمیل (16084 تحمیل)  
  069 - الحاقة    استماع (6704 استماع) تحمیل (16661 تحمیل)  
  070 - المعارج    استماع (5312 استماع) تحمیل (15568 تحمیل)  
  071 - نوح    استماع (6023 استماع) تحمیل (15757 تحمیل)  
  072 - الجن    استماع (7067 استماع) تحمیل (16615 تحمیل)  
  073 - المزمل    استماع (5202 استماع) تحمیل (15454 تحمیل)  
  074 - المدثر    استماع (4984 استماع) تحمیل (15401 تحمیل)  
  075 - القیامة    استماع (57619 استماع) تحمیل (17296 تحمیل)  
  076 - الإنسان    استماع (6951 استماع) تحمیل (19724 تحمیل)  
  077 - المرسلات    استماع (4827 استماع) تحمیل (16014 تحمیل)  
  078 - النبأ    استماع (8346 استماع) تحمیل (18112 تحمیل)  
  079 - النازعات    استماع (5666 استماع) تحمیل (17523 تحمیل)  
  080 - عبس    استماع (5633 استماع) تحمیل (16335 تحمیل)  
  081 - التکویر    استماع (4953 استماع) تحمیل (15870 تحمیل)  
  082 - الإنفطار    استماع (4295 استماع) تحمیل (15637 تحمیل)  
  083 - المطففین    استماع (5210 استماع) تحمیل (15994 تحمیل)  
  084 - الإنشقاق    استماع (4860 استماع) تحمیل (15767 تحمیل)  
  085 - البروج    استماع (4868 استماع) تحمیل (16106 تحمیل)  
  086 - الطارق    استماع (4953 استماع) تحمیل (16033 تحمیل)  
  087 - الأعلى    استماع (5639 استماع) تحمیل (16462 تحمیل)  
  088 - الغاشیة    استماع (5048 استماع) تحمیل (16255 تحمیل)  
  089 - الفجر    استماع (6127 استماع) تحمیل (16812 تحمیل)  
  090 - البلد    استماع (4652 استماع) تحمیل (16059 تحمیل)  
  091 - الشمس    استماع (4723 استماع) تحمیل (16366 تحمیل)  
  092 - اللیل    استماع (4755 استماع) تحمیل (16855 تحمیل)  
  093 - الضحى    استماع (5190 استماع) تحمیل (16555 تحمیل)  
  094 - الشرح    استماع (4401 استماع) تحمیل (16536 تحمیل)  
  095 - التین    استماع (4347 استماع) تحمیل (16551 تحمیل)  
  096 - العلق    استماع (4632 استماع) تحمیل (16303 تحمیل)  
  097 - القدر    استماع (4352 استماع) تحمیل (16178 تحمیل)  
  098 - البینة    استماع (4638 استماع) تحمیل (16428 تحمیل)  
  099 - الزلزلة    استماع (5018 استماع) تحمیل (16583 تحمیل)  
  100 - العادیات    استماع (4709 استماع) تحمیل (17162 تحمیل)  
  101 - القارعة    استماع (4886 استماع) تحمیل (16748 تحمیل)  
  102 - التکاثر    استماع (4293 استماع) تحمیل (16313 تحمیل)  
  103 - العصر    استماع (3952 استماع) تحمیل (16312 تحمیل)  
  104 - الهمزة    استماع (4724 استماع) تحمیل (16446 تحمیل)  
  105 - الفیل    استماع (4332 استماع) تحمیل (16385 تحمیل)  
  106 - قریش    استماع (4163 استماع) تحمیل (16608 تحمیل)  
  107 - الماعون    استماع (4531 استماع) تحمیل (16756 تحمیل)  
  108 - الکوثر    استماع (4551 استماع) تحمیل (17172 تحمیل)  
  109 - الکافرون    استماع (5308 استماع) تحمیل (17614 تحمیل)  
  110 - النصر    استماع (5030 استماع) تحمیل (17659 تحمیل)  
  111 - المسد    استماع (4884 استماع) تحمیل (17693 تحمیل)  
  112 - الإخلاص    استماع (7190 استماع) تحمیل (20017 تحمیل)  
  113 - الفلق    استماع (6968 استماع) تحمیل (20171 تحمیل)  
  114 - الناس    استماع (11998 استماع) تحمیل (24974 تحمیل)  
  115 - الدعـــاء    استماع (2905 استماع) تحمیل (4167 تحمیل)


  • تبادل اطلاعات | پرشین بلاگ