تاريخ : ۱۳۸٩/٤/۳ | ٩:۱٥ ‎ق.ظ | نویسنده : ...

تاجر را تعریف نموده و انواع معاملات تجاری را نام برده و توضیح دهید ؟

سه نوع از معاملات تجاری تبعی را نام برده و حکم معاملات اموال غیر منقول را بنویسید ؟

 انواع دفاتر تجاری را نام برده و توضیح دهید ؟

رقابت مکارانه را توضیح داده و تفاوت شرکت های تجاری و حقوقی را بنویسید ؟

 شرایط اساسی تشکیل شرکت های تجاری را نام برده و توضیح دهید ؟

تعارض قانونی موجود در بحث اقامتگاه شخص حقوقی را تحلیل نموده و وضعیت تابعیت شخص حقوقی را بنویسید ؟

 شرکت های اشخاص و سرمایه را توضیح داده و برای هریک مثال بزنید.؟

خصوصیات شرکت های سهامی را نام برده و تفاوت شرکت های سهامی عام و خاص را بنویسید ؟

 فرایند تشکیل و ثبت شرکت های سهامی عام را توضیح دهید؟

شرایط تبدیل شرکت سهامی خاص به عام را نوشته و 4 مورد از موارد مندرج در اعلامیه پذیره نویسی را بنویسید ؟

اساسنامه را تعریف نموده و 6 مورد از مواردی را که باید در آن ذکر شود را بنویسید ؟

سرمایه احتیاطی را تعریف نموده و انواع کاهش سرمایه را نوشته و توضیح دهید ؟

انواع سهام را نام برده و توضیح دهید و علت تبدیل سهام بی نام به با نام و با نام به بی نام را بنویسید ؟

 اوراق قرضه را تعریف نموده , انواع اوراق قرضه را نام برده و توضیح دهید ؟

 انواع مجامع عمومی را نام برده و حد نصاب تشکیل و تصویب هر یک را بنویسید ؟

 چهار مورد از وظایف مجمع عمومی را نام برده و 4 شرط قانونی درباره انتخاب مدیران شرکت سهامی را بنویسید ؟

چهار مورد از موارد انحلال شرکت های سهامی را نام برده و 4 مورد از وظایف مدیر تصفیه را در شرکت های سهامی بنویسید ؟  • تبادل اطلاعات | پرشین بلاگ